0

Private PPA

บริษัท ไอ พาวเวอร์ เอ็นเตอร์ไพรสฺ จำกัด ลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับผู้ประกอบการ แล้วจำหน่ายไฟฟ้าให้ผลิตได้ทั้งหมดให้กับผู้ประกอบการในราคาถูก เมื่อครบสัญญามอบระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับผู้ประกอบการ เพิ่มคาร์บอนเครดิต ลดก๊าซเรือนกระจก

คุณสมบัติ
ติดตั้งโซล่าเซลล์ ฟรี สำหรับเจ้าของธุรกิจที่มียอดการใช้ไฟ 1 แสนบาทต่อเดือนขึ้นไป
และมีพื้นที่บนหลังคาตั้งแต่ 300 ตร.ม. ขึ้นไป
 
  • ไม่ต้องลงทุนเอง 
  • บำรุงรักษาให้ฟรี 
  • ติดตั้งเสร็จลดค่าไฟได้ทันที 
  • ครบสัญญามอบอุปกรณ์ทั้งหมดให้ฟรี

 ประเมินการติดตั้งฟรี
 สำรวจการติดตั้งฟรี
 บำรุงรักษาฟรี
 พร้อมการดูแลบำรุงรักษาตลอดอายุสัญญา
 ครบสัญญามอบระบบโซล่าเซลล์ให้ท่าน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


***เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด