0

Leasing

จัดหาสถาบันการเงินที่พร้อมสนับสนุนพร้อมช่วยแสวงหามาตรการสนับสนุนต่างๆ ของภาครัฐ
  • บริการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนลูกค้า ผ่อนระยะยาว
  • อัตราดอกเบี้ยต่ำ
  • บริการดำเนินการขอใบอนุญาตทุกอย่างที่เกี่ยวข้องและ BOI ฟรี (เฉพาะรูปแบบสถานประกอบการ)

สำหรับลูกค้าประเภทบุคคล 
ยื่นขอสินเชื่อผ่านทางธนาคาร ผ่อนชำระนานสูงสุด 60 เดือน ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.5% 

สำหรับลูกค้าประเภทสถานประกอบการ ที่มีค่าไฟเริ่มต้น 30,000 บาทขึ้นไป
ยื่นขอสินเชื่อผ่านทางธนาคาร ผ่อนชำระนานสูงสุด 96 เดือน ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.5% 

***เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด