0
Facebook ของเรา Line ของเรา

บ้าน โรงงาน ภาคเกษตร ติดระบบไหนดี ?

2024-05-31 10:00:09 ใน บทความ » 0 111

 

บ้าน โรงงาน ภาคเกษตร ติดระบบไหนดี

บ้าน
1 ระบบออฟกริด (Off-Grid Systems)  ระบบนี้เหมาะสำหรับบ้านที่อยู่ห่างไกลจากเครือข่ายไฟฟ้า บ้านที่การไฟฟ้าเข้าไม่ถึง หรือต้องการเป็นอิสระตัวเองจากระบบไฟฟ้าสาธารณะ เพราะระบบนี้จะมีการจัดเก็บพลังงานไว้ในแบตเตอรี่สำรอง
2 ระบบออนกริด (On-Grid Systems)  ระบบนี้เชื่อมต่อกับเครือข่ายไฟฟ้าสาธารณะ และสามารถขายพลังงานที่สร้างจากโซลาร์เซลล์ได้ โดยไม่ต้องใช้ระบบจัดเก็บพลังงาน เหมาะสำหรับบ้านที่การไฟฟ้าเข้าถึง และต้องการจะประหยัดค่าไฟ

โรงงาน
1 ระบบออนกริด (On-Grid Systems)  ระบบนี้เป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสำหรับการติดตั้งในโรงงาน หรือภาคธุรกิจ
ระบบออนกริดจะช่วยประหยัดค่าไฟที่ต้องใช้จ่ายให้กับการไฟฟ้า เนื่องจากโรงงานอุสาหกรรม มีการใช้ไฟที่มหาศาล และช่วยลดการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกและการสร้างมลพิษทางอากาศได้ เพราะโซลาร์เซลล์เป็นพลังงานสะอาด

ภาคเกษตร
1 ระบบออฟกริด (Off-Grid Systems)  เหมาะกับภาคการเกษตรที่เข้าไม่ถึงระบบการไฟฟ้า  จะได้มีไฟฟ้าใช้ฟรี
2 ระบบออนกริด (On-Grid Systems) ช่วยลดค่าใช้จ่ายในภาคการเกษตร เพราะภาคเกษตรมักจะใช้ไฟทั้งวันทั้งคืน ไม่ว่าจะดูแลผักในโรงเรือน การเก็บรักษาอุณหภูมิของผัก หรือการใช้ระบบสูบน้ำ