0
Facebook ของเรา Line ของเรา

การดูแลโซลาร์เซลล์ในหน้าฝนทำยังไงได้บ้าง ?

2024-05-10 17:11:30 ใน บทความ » 0 203


การดูแลโซลาร์เซลล์ในหน้าฝนทำยังไงได้บ้าง ?
 

ช่วงหน้าฝนนี้ อาจทำให้ประสิทธิภาพในการสะสมพลังงานแสงอาทิตย์ของโซลาร์เซลล์ลดลงได้ เนื่องจากไม่ได้รับแสงอาทิตย์อย่างเพียงพอ และเชื่อว่าหลายๆคน คงกังวลแน่ว่า ฝนอาจทำให้โซลาร์เซลล์ของคุณมีปัญหา เพราะฉนั้นการดูแลโซลาร์เซลล์ในหน้าฝนก็เป็นสิ่งสำคัญ วันนี้ I Power เลยอยากจะมาแนะนำวิธีรับมือกับโซลาร์เซลล์ในช่วงฝนตก
 
1. การตรวจสอบความสะอาดของแผงโซลาร์เซลล์ ต้องให้แน่ใจว่าแผงโซลาร์เซลล์สะอาดเสมอ เพราะความสกปรกอาจทำให้ไม่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 
2. การตรวจสอบระบบการระบายน้ำ ต้องแน่ใจว่าระบบการระบายน้ำบนหลังคาที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์ระบายน้ำเป็นอย่างดี เนื่องจากน้ำที่ค้างอยู่บนหลังคาอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อแผงได้
 
3. การตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์อื่นๆ  ตรวจสอบว่าสายส่งไฟฟ้าหรือชุดอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับโซลาร์เซลล์ยังทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่
 
4. ติดตั้งระบบให้กับอินเวอร์เตอร์ ของโซลาร์เซลล์
 
5. การติดตั้ง Surge Protection Device หรือ อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก เป็นการป้องกันไฟกระชากแรงดันสูง  และเป็นการป้องกันที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ในกรณีที่มีการกระชากแรงดันไฟฟ้าสูงหรือเกิดฟ้าผ่า
 
6. ถ้าเกิดมีฟ้าผ่าใกล้บ้านหรือบริเวณใกล้เคียงให้ถอดปลั๊กอินเวอร์เตอร์ออก พักการทำงานของโซลาร์เซลล์ และให้เปลี่ยนไปใช้ไฟของการไฟฟ้าแทน