0
Facebook ของเรา Line ของเรา

แผง Bifacial Solar ทำงานอย่างไร?

2024-03-13 17:26:35 ใน บทความ » 0 494

แผง Bifacial Solar ทำงานอย่างไร?
แผงโซลาร์เซลล์ 2 หน้า (Bifacial Solar) ทำมาจากเซลล์โมโนคริสตัลไลน์ ประสิทธิภาพสูงที่นิยมใช้ในแผงโซล่าเซลล์ชั้นนำในปัจจุบัน และสิ่งที่ทำให้
แผงโซลาร์เซลล์ 2 หน้านั้นได้รับความนิยมค่อนข้างมาก เนื่องจากแผงโซลาร์เซลล์ชนิดนี้มีวิธีผลิตพลังงานแบบสะท้อนกลับเสมือนกระจกบานคู่จึงสามารถรั
บแสงอาทิตย์และพลังงานความร้อนได้ทั้งสองฝั่ง


ข้อดีของแผงโซลาร์เซลล์ 2 หน้า
1. ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและ ช่วยประหยัดพื้นที่
แผงโซลาร์เซลล์ 2 ด้าน สามารถรับพลังงานแสงอาทิตย์ได้ทั้งสองฝั่งจึงทำให้สามารถผลิตพลังงาน จากแสงอาทิตย์ได้เพิ่มขึ้นมากถึง 20%-30%จึงไม่จำเป็นต้องใช้แผงโซลาร์เซลล์จำนวนมากอีกต่อไป
2. คุณภาพสินค้าดีขึ้น
แผงโซลาร์เซลล์ 2 หน้า นั้นจะมีกระจกนิรภัย จึงทำให้วัสดุ นั้นมีความแข็งแรงและทนทานมากกว่าเดิม และแผงโซลาร์เซลล์ 2ด้านนั้น ยังสามารถทนต่ออุณหภูมิที่สูงมากๆได้อีกด้วย ดังนั้นแผนชนิดนี้จึงเหมาะแก่การใช้งานในทุกสภาพอากาศของประเทศไทย
3. ลดการเกิด PID (Potential-induced degradation)
คือ รถผลกระทบจากแรงดันไฟฟ้ารั่วไหล ที่ก่อให้เกิดการกัดกร่อนแผงโซลาร์เซลล์
4. ประกันระยะยาว
แผงโซลาร์เซลล์ 2 หน้า น้ำยังการที่ยาวนานมากถึง 30 ปี


ข้อจำกัดของแผงโซลาร์เซลล์ 2 หน้าคือ?
แผงโซลาร์เซลล์ 2 หน้า งั้นจะมีราคาค่อนข้างแพงกว่าแผงโซลาร์เซลล์แบบหน้าเดียว ประมาณ 10%-15% เนื่องจากมีการผลิตแบบซับซ้อนกว่าแผงโซลาร์เซลล์แบบหน้าเดียว แผงโซลาร์เซลล์แบบ 2 หน้า เหมาะกับการติดตั้งในบางพื้นที่เท่านั้น แต่จะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเมื่ออยู่เหนือพื้นดินประมาณ 4 เมตร (ยิ่งแผนสูงมากเท่าไหร่ศาลสามารถตกกระทบอีกฝั่ง หรือใต้แผงก็จะมากขึ้น)