0
Facebook ของเรา Line ของเรา

บริการรับเหมาติดตั้งครบวงจรของเรา | I Power Enterprise

บริการรับเหมาติดตั้ง

สำหรับที่พักอาศัยและธุรกิจขนาดเล็ก

ขนาดติดตั้ง (kW) เฟส จำนวนแผง ราคา
3.51 1 6 89,990.-
4.68 1 8 149,990.-
5.26 3 9 159,990.-
9.94 3 17 269,900.-
10.53 3 18 279,900.-
 
*หากต้องการติดตั้งแบตเตอรี่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำใบเสนอราคา
สำหรับสถานประกอบการโรงงานขนาดกลาง

ขนาดติดตั้ง (kW)  ราคา
60
สามารถสอบถามทางเจ้าหน้าที่
เพื่อทำใบเสนอราคา
100
160
200
 
*หากต้องการติดตั้งแบตเตอรี่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำใบเสนอราคา
**เนื่องจากพื้นที่ติดตั้งและการใช้ไฟในแต่ละสถานประกอบการจะแตกต่างกัน
สำหรับสถานประกอบการโรงงานขนาดใหญ่

ขนาดติดตั้ง (kW) ราคา
500 kW ขึ้นไป  สามารถสอบถามทางเจ้า  หน้าที่เพื่อทำใบเสนอราคา

*หากต้องการติดตั้งแบตเตอรี่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำใบเสนอราคา
**เนื่องจากพื้นที่ติดตั้งและการใช้ไฟในแต่ละสถานประกอบการจะแตกต่างกัน
 
***เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด